to make more creative or intellectually productive

listen to the pronunciation of to make more creative or intellectually productive
الإنجليزية - التركية

تعريف to make more creative or intellectually productive في الإنجليزية التركية القاموس.

fertilize
{f} döllemek
fertilize
{f} gübrelemek
fertilize
tohumlamak
fertilize
verimlileştir
fertilize
verimlileştirmek
fertilize
aşılama
fertilize
ilkah etmek
fertilize
aşılamak
fertilize
(Tıp) fertilize
fertilize
(Tıp) İlkah etmek, tohumlamak, aşılamak
fertilize
{f} verimli kılmak
الإنجليزية - الإنجليزية
fertilize

to fertilize one's imagination.

to make more creative or intellectually productive

  الواصلة

  to make more cre·a·tive or in·tel·lec·tu·al·ly pro·duc·tive

  التركية النطق

  tı meyk môr krieytîv ır întılekçuli prōdʌktîv

  النطق

  /tə ˈmāk ˈmôr krēˈātəv ər ˌəntəˈlekʧo͞olē prōˈdəktəv/ /tə ˈmeɪk ˈmɔːr kriːˈeɪtɪv ɜr ˌɪntəˈlɛkʧuːliː proʊˈdʌktɪv/

  كلمة اليوم

  googol
المفضلات