to make an inquiry, or an investigation

listen to the pronunciation of to make an inquiry, or an investigation
الإنجليزية - التركية

تعريف to make an inquiry, or an investigation في الإنجليزية التركية القاموس.

inquire
akıl sormak
inquire
(Kanun) tahkik etmek
inquire
sormak

Hizmetleriniz ve ücretleriniz hakkında soru sormak istiyorum. - I would like to inquire about your services and prices.

Onun sağlığını sormak için hastaneye gittim. - I went to the hospital to inquire after his health.

inquire
araştırmak
inquire
sorup öğrenmek
inquire
araştır

Konuyu araştıracağını söylüyor. - He says he will inquire into the matter.

inquire
bilgi almak
inquire
bilgi al

Geçmiş deneyimleri hakkında bilgi aldılar. - They inquired about his past experience.

inquire
inquire about hakkında sual sormak
inquire
{f} soru sormak

Hizmetleriniz ve ücretleriniz hakkında soru sormak istiyorum. - I would like to inquire about your services and prices.

inquire
{f} soruşturmak

O, davayı soruşturmak için özel bir dedektif kiraladı. - She hired a private detective to inquire into the case.

inquire
inquire after bir kimsenin hal ve hatırını sormak
inquire
{f} into hakkında soruşturma/tahkikat yapmak, soruşturma yaparak -i araştırmak. 3
inquire
inquiringlycevap beklercesine
inquire
araştır,sor
inquire
tahkikat yapmak
inquire
{f} about -i sormak, ... hakkında bilgi almak istemek
الإنجليزية - الإنجليزية
inquire
to make an inquiry, or an investigation
المفضلات