to make a stupid mistake

listen to the pronunciation of to make a stupid mistake
الإنجليزية - الإنجليزية
blunder
To make stupid
dumb
to make a stupid mistake

  الواصلة

  to make a stu·pid mis·take

  التركية النطق

  tı meyk ı stupıd mîsteyk

  النطق

  /tə ˈmāk ə ˈsto͞opəd məˈstāk/ /tə ˈmeɪk ə ˈstuːpəd mɪˈsteɪk/

  كلمة اليوم

  retrograde
المفضلات