to lose one's virginity

listen to the pronunciation of to lose one's virginity
الإنجليزية - التركية
bekâretini kaybetmek
الإنجليزية - الإنجليزية
To have sexual intercourse for the first time
to lose one's virginity

  الواصلة

  to lose one's vir·gin·i·ty

  التركية النطق

  tı luz wʌnz vırcînîti

  النطق

  /tə ˈlo͞oz ˈwənz vərˈʤənətē/ /tə ˈluːz ˈwʌnz vɜrˈʤɪnɪtiː/

  كلمة اليوم

  rara avis
المفضلات