to look over so as to read; to peruse

listen to the pronunciation of to look over so as to read; to peruse
الإنجليزية - التركية

تعريف to look over so as to read; to peruse في الإنجليزية التركية القاموس.

supervise
{f} idare etmek
supervise
{f} gözetip denetleyerek idare etmek, gözetip denetlemek
supervise
{f} yönetmek
supervise
murakabe
supervise
nezaret

Sen merak etme. Başlarında nezaretçi bulunacak. - Don't worry. They will be supervised.

supervise
murakabe etmek
supervise
gözetip denetlemek
supervise
denetlemek
supervise
denetle

Tom Mary'nin müzik video üretimini denetlemesi için işe alındı. - Tom was hired to supervise the production of Mary's music video.

İşinde, 30 çalışanı denetler. - In her job, she supervises 30 employees.

supervise
denetle,nezaret et
supervise
{f} nezaret etmek
supervise
(Askeri) MURAKABE ETMEK, NEZARET ETMEK: Herhangi bir iş veya faaliyeti gözaltında tutmak
supervise
{f} gözetmek
supervise
{f} bakmak
الإنجليزية - الإنجليزية
supervise
to look over so as to read; to peruse
المفضلات