to look at carefully; to scrutinize; to analyze

listen to the pronunciation of to look at carefully; to scrutinize; to analyze
الإنجليزية - التركية

تعريف to look at carefully; to scrutinize; to analyze في الإنجليزية التركية القاموس.

go over
taraf değiştirmek
go over
bakmak
go over
başarı kazanmak
go over
-i tekrar açıklamak
go over
gözden geçirmek

Topladığınız bilgileri gözden geçirmek istiyorum. - I'd like to go over the information you've collected.

Bu sayıları seninle gözden geçirmek istiyorum. - I want to go over these numbers with you.

go over
geç

Notlarımı gözden geçirmeliyim. - I need to go over my notes.

Bu planı tekrar gözden geçirelim. - Let's go over this plan again.

go over
(görüş) değiştirmek
go over
-i incelemek, -i kontrol etmek
go over
(deyim) aramak
go over
(belirli bir şekilde) karşılanmak: "İt went over well in the meeting."
go over
(bir grubu bırakarak) (başka bir gruba) girmek: "He abandoned the Anglican church and went over to Rome."
go over
yapmak
go over
-i tekrar anlatmak, -i tekrar açıklamak
go over
sunmak
go over
(belirli bir şekilde)
go over
muayene etmek
go over
(deyim) incelemek,tetkik etmek,kontrol etmek
go over
ayrıntılar üzerinde durmak
go over
(deyim) go over sth
الإنجليزية - الإنجليزية
go over

Please go over the reports to make sure we haven't missed anything.

To look at
view

Try to look at it from Tom's point of view. - Try to look at it from Tom's point of view.

to look at carefully; to scrutinize; to analyze
المفضلات