to leave suddenly or unexpectedly

listen to the pronunciation of to leave suddenly or unexpectedly
الإنجليزية - التركية

تعريف to leave suddenly or unexpectedly في الإنجليزية التركية القاموس.

decamp
firar et
decamp
sıvışmak
decamp
kaçmak
decamp
düşergeyi bozup çekilmek
decamp
terket
decamp
kampı bozup çekilmek
decamp
{f} kampı bozup ayrılmak
decamp
ayrılıp gitmek
decamp
{f} k.dili. sıvışmak, savuşmak, tüymek, kaçmak
decamp
{f} ayrılmak
الإنجليزية - الإنجليزية
decamp
to leave suddenly or unexpectedly

  الواصلة

  to leave sud·den·ly or un·ex·pect·ed·ly

  التركية النطق

  tı liv sʌdınli ır ʌnîkspektîdli

  النطق

  /tə ˈlēv ˈsədənlē ər ˌənəkˈspektədlē/ /tə ˈliːv ˈsʌdənliː ɜr ˌʌnɪkˈspɛktɪdliː/

  كلمة اليوم

  gourmet
المفضلات