to leave a trace of something

listen to the pronunciation of to leave a trace of something
الإنجليزية - التركية

تعريف to leave a trace of something في الإنجليزية التركية القاموس.

leave behind
geride bırak

İnsanlık için katkıları geride bırakmak istiyorum. - I want to leave behind contributions to humanity.

Kaç kişiyi geride bıraktık? - How many people did we leave behind?

leave behind
(Fiili Deyim ) 1- geride bırakmak 2- unutmak
leave behind
iz bırakmak
leave behind
geçmek
leave behind
geride bırakmak

İnsanlık için katkıları geride bırakmak istiyorum. - I want to leave behind contributions to humanity.

leave behind
unutmak (eşya)
الإنجليزية - الإنجليزية
leave behind

Unfortunately, this cleaning product leaves behind a noticeable residue.

to leave a trace of something

  الواصلة

  to leave a trace of some·thing

  التركية النطق

  tı liv ı treys ıv sʌmthîng

  النطق

  /tə ˈlēv ə ˈtrās əv ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /tə ˈliːv ə ˈtreɪs əv ˈsʌmθɪŋ/

  كلمة اليوم

  pike
المفضلات