to leap back; to rebound

listen to the pronunciation of to leap back; to rebound
الإنجليزية - التركية

تعريف to leap back; to rebound في الإنجليزية التركية القاموس.

result
sonuçlandırmak
result
ile sonuçlanmak
result
ürün
result
(in ile) ile sonuçlanmak
result
(from ile) -den sonuçlanmak
result
meydana gelmek
result
doğmak
result
{f} sonuç ver

Çabalarım hiç sonuç vermedi. - My efforts produced no results.

Teşebbüsüm sonuç vermedi. - My attempt gave no result.

result
çıkmak
result
sonuç

Kömür sobasıyla uyumamalısınız. Çünkü karbonmonoksit olarak adlandırılan çok zehirli bir gaz içerir. Kömür sobasıyla uyumak ölümle sonuçlanabilir. - You shouldn't sleep with a coal stove on because it releases a very toxic gas called carbon monoxide. Sleeping with a coal stove running may result in death.

Durum şiddetle sonuçlandı. - The situation resulted in violence.

result
netice,sonuç
result
{f} from -den kaynaklanmak, -den meydana gelmek, -den çıkmak, -den doğmak
result
{i} akıbet
result
{f} meydana gelmek, olmak
result
{f} sonucu olmak
result
{f} in -e yol açmak, -e sebep olmak
result
sık sık in çıkmak meydana gelmek
الإنجليزية - الإنجليزية
result
to leap back; to rebound
المفضلات