to keep secret

listen to the pronunciation of to keep secret
الإنجليزية - التركية

تعريف to keep secret في الإنجليزية التركية القاموس.

secret
sır

O sır sonsuza dek saklanamaz. - That secret can't be kept forever.

O, asla sır saklayamaz. - She can never keep a secret.

secret
{s} gizli

Bunu gizli tutmak niyetinde değildim. - I didn't mean to keep it secret.

Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır. - The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.

keep secret
gizli tutmak
keep secret
sır tutmak
keep secret
sır saklamak
secret
(Bilgisayar) parola
secret
gizemli

Neden bu kadar gizemlisin? - Why are you so secretive?

Sen çok gizemli görünüyorsun. - You seem to be very secretive.

secret
gizem

Gizem bir sır olarak kalacak. - The secret will remain a secret.

Bu albümde saklı gizemli şarkı var. - There's a secret song hidden on this album.

secret
saklı

Onu saklı tutmak için hiçbir neden yok. - There's no reason to keep it a secret.

Senden gizlim saklım yok. - I have no secrets from you.

secret
yaşırın
secret
esrar
secret
esrarlı
secret
secret police gizli polis teşkilatı
secret
secret service hafiye teşkilâtı
secret
(isim) bilinmeyen, sır, giz, gizem, gizli şey
secret
muamma
secret
{i} gizli şey
secret
(Askeri) GİZLİ: Bu gibi bilgi ve malzemeye verilen gizlilik derecesi. Bak. "classified matter" ve "defense classification"
secret
anlaşılmaz şey
secret
{i} giz

Bunu gizli tutmak niyetinde değildim. - I didn't mean to keep it secret.

Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır. - The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.

secret
in on the sec
الإنجليزية - الإنجليزية
secret
to keep secret

  الواصلة

  to keep se·cret

  التركية النطق

  tı kip sikrıt

  النطق

  /tə ˈkēp ˈsēkrət/ /tə ˈkiːp ˈsiːkrət/

  كلمة اليوم

  testy
المفضلات