to introduce a person or group of people to an organisation

listen to the pronunciation of to introduce a person or group of people to an organisation
الإنجليزية - الإنجليزية
bring in
to introduce a person or group of people to an organisation

  الواصلة

  to in·tro·duce a per·son or group of peo·ple to an or·ga·ni·sa·tion

  التركية النطق

  tı întrōdus ı pırsın ır grup ıv pipıl tı ın ôrgınîzeyşın

  النطق

  /tə ˌəntrōˈdo͞os ə ˈpərsən ər ˈgro͞op əv ˈpēpəl tə ən ˌôrgənəˈzāsʜən/ /tə ˌɪntroʊˈduːs ə ˈpɜrsən ɜr ˈɡruːp əv ˈpiːpəl tə ən ˌɔːrɡənɪˈzeɪʃən/

  كلمة اليوم

  recto
المفضلات