to indicate the position of; to place

listen to the pronunciation of to indicate the position of; to place
الإنجليزية - التركية

تعريف to indicate the position of; to place في الإنجليزية التركية القاموس.

position
konum

Ben şimdi size yardım edecek konumda değilim. - I am not now in a position to help you.

Şu anda hassas bir konumdayım. - I am now in a delicate position.

position
{i} durum

Tom durumunu netleştirmedi. - Tom didn't make his position clear.

Onu tartışacak durumda değilim. - I'm not in a position to discuss that.

position
(Kanun) yargı
position
pozisyonlandırmak
position
(Ticaret) kişisel görüş

Başkan konuyla ilgili kişisel görüşünü belirtti. - The president stated his position on the issue.

position
yerini belirlemek
position
hal

Amcam geçen yıl öğretmenlikten emekli oldu, fakat üniversitede bir görevi hâlâ sürdürebiliyordu. - My uncle retired from teaching last year, but he still managed to hang onto a position at the university.

position

O, firmada önemli bir konumu işgal eder. - He occupies a prominent position in the firm.

CEO'nun işbirliği yapma konusundaki isteksizliği bizi zor duruma soktu. - The CEO's unwillingness to cooperate put us in a difficult position.

position
memuriyet
position
{f} konumla

Takım yıldızları gökyüzündeki yıldızların konumlarını tanımaya yardım etmek için faydalı bir yol olabilir. - Constellations can be a useful way to help identify positions of stars in the sky.

position
{i} fikir
position
{i} duruş
position
(fiil) yerleştirmek, koymak, yerini belirlemek
position
{i} yer

Yerinde olsam, onu derhal yaparım. - Were I in your position, I would do it at once.

Kendini benim yerime koy. - Put yourself in my position.

position
{f} koymak
position
{i} görüş

Başkan konuyla ilgili kişisel görüşünü belirtti. - The president stated his position on the issue.

position
{i} statü
الإنجليزية - الإنجليزية
positional
position
to indicate the position of; to place
المفضلات