to immerse food in boiling water for a short time

listen to the pronunciation of to immerse food in boiling water for a short time
الإنجليزية - التركية

تعريف to immerse food in boiling water for a short time في الإنجليزية التركية القاموس.

blanch
ağartmak
blanch
{f} beyazlatmak
blanch
(with/at ile) (yüzünün rengi) solmak
blanch
beyazlat
blanch
{f} cilalamak
blanch
{f} (kabuğunu soymak için) (bademi) biraz haşlamak
blanch
bembeyaz olmak
blanch
(Tekstil) ağartmak ( beyazlatmak )
blanch
beyazla/beyazlat
blanch
kaynatarak ağartmak
blanch
kabuğunu soyarak beyaz kısmını ortaya çıkartmak haşlayarak rengini açmak
blanch
{f} kalaylamak
blanch
{f} soldurmak
blanch
{f} beti benzi atmak
blanch
{f} benzi atmak
blanch
{f} haşlamak (et)
blanch
(fiil) beyazlatmak, ağartmak; kalaylamak, rengini açmak, soldurmak, haşlamak (et), cilalamak, rengi atmak, beti benzi atmak
blanch
{f} rengi atmak
الإنجليزية - الإنجليزية
blanch
to immerse food in boiling water for a short time

  الواصلة

  to im·merse food in boil·ing wa·ter for a Short time

  التركية النطق

  tı îmırs fud în boylîng wôtır fôr ı şôrt taym

  النطق

  /tə əˈmərs ˈfo͞od ən ˈboiləɴɢ ˈwôtər ˈfôr ə ˈsʜôrt ˈtīm/ /tə ɪˈmɜrs ˈfuːd ɪn ˈbɔɪlɪŋ ˈwɔːtɜr ˈfɔːr ə ˈʃɔːrt ˈtaɪm/

  كلمة اليوم

  agerasia
المفضلات