to imitate with intent to equal or surpass

listen to the pronunciation of to imitate with intent to equal or surpass
الإنجليزية - التركية

تعريف to imitate with intent to equal or surpass في الإنجليزية التركية القاموس.

emulate
{f} yarışmak
emulate
bir diğer kişiden daha iyisini yapmaya çalışmak
emulate
öykün
emulate
{f} benzerini veya daha iyisini yapmaya çalışmak; taklit etmeye çalışmak
emulate
benzet,öykün
emulate
{f} imrenmek
emulate
{f} özenmek
emulate
{f} benzemeye çalışmak
الإنجليزية - الإنجليزية
emulate
to imitate with intent to equal or surpass

  الواصلة

  to i·mi·tate with in·tent to e·qual or sur·pass

  التركية النطق

  tı îmıteyt wîdh întent tı ikwıl ır sırpäs

  النطق

  /tə ˈəməˌtāt wəᴛʜ ənˈtent tə ˈēkwəl ər sərˈpas/ /tə ˈɪməˌteɪt wɪð ɪnˈtɛnt tə ˈiːkwəl ɜr sɜrˈpæs/

  كلمة اليوم

  hypercorrection
المفضلات