to hurt with blows, hurt, beat, crush

listen to the pronunciation of to hurt with blows, hurt, beat, crush
الإنجليزية - التركية

تعريف to hurt with blows, hurt, beat, crush في الإنجليزية التركية القاموس.

bruise
{i} bere

Ben hiç berelenme görmüyorum. - I don't see any bruises.

Tom'un bacağındaki o bere nasıl oldu? - How did Tom get that bruise on his leg?

bruise
çürütmek
bruise
kırmak
bruise
{f} yaralamak
bruise
morartı
bruise
çürümek
bruise
{f} zedele

Sol kolumu zedeledim. - I got my left arm bruised.

bruise
ezik
bruise
çürük

Tom'un sağ bacağında bir çürük vardı. - Tom has a bruise on his right leg.

Tom'un yüzü kötü bir biçimde çürük. - Tom's face is badly bruised.

bruise
{f} yaralanmak
bruise
{f} çürütmek, berelemek, ezmek
bruise
(Tıp) Kontüzyon, dağılma
bruise
{f} berelemek
bruise
{f} zedelemek
bruise
{i} yara

Düştüm ve dizimi yaraladım. - I fell down and bruised my knee.

Onun kolundaki yaraya dokundu. - She touched the bruise on his arm.

الإنجليزية - الإنجليزية
{v} bruise
to hurt with blows, hurt, beat, crush
المفضلات