to hit someone with a car or other vehicle and injure or kill them

listen to the pronunciation of to hit someone with a car or other vehicle and injure or kill them
الإنجليزية - التركية

تعريف to hit someone with a car or other vehicle and injure or kill them في الإنجليزية التركية القاموس.

run down
çarparak batırmak (gemi)
run down
küçülmek
run down
kuvvetten düşmek
run down
bitmek
run down
üretimin düşmesi
run down
dökülmek
run down
yavaşlayıp dinmek (konuşma)
run down
(arabayla) çarpmak
run down
koşup yakalamak
run down
yorgun
run down
ezmek
run down
(deyim) (araç ile) birini çiğnemek
run down
kötüye gitmek
run down
(deyim) run someone down
run down
üretimi düşürmek
run down
boşalmak (akü)
run down
çarpıp yere düşürmek, çarpmak: That taxi ran down an old man. O taksi yaşlı bir adama çarpıp yere düşürdü
run down
(deyim) birini kötülemek
run down
akmak
run down
faaliyeti azaltmak
الإنجليزية - الإنجليزية
run down

He was run down while crossing the main road.

to hit someone with a car or other vehicle and injure or kill them

  الواصلة

  to hit some·one with a car or oth·er ve·hi·cle and in·jure or kill them

  التركية النطق

  tı hît sʌmwʌn wîdh ı kär ır ʌdhır vihîkıl ınd încır ır kîl dhım

  النطق

  /tə ˈhət ˈsəmˌwən wəᴛʜ ə ˈkär ər ˈəᴛʜər ˈvēhəkəl ənd ˈənʤər ər ˈkəl ᴛʜəm/ /tə ˈhɪt ˈsʌmˌwʌn wɪð ə ˈkɑːr ɜr ˈʌðɜr ˈviːhɪkəl ənd ˈɪnʤɜr ɜr ˈkɪl ðəm/

  كلمة اليوم

  wildcatter
المفضلات