to hesitate in purpose or action

listen to the pronunciation of to hesitate in purpose or action
الإنجليزية - التركية

تعريف to hesitate in purpose or action في الإنجليزية التركية القاموس.

falter
bocalamak
falter
{f} kekelemek
falter
{f} duraksamak
falter
duralamak
falter
düşmek
falter
kem küm etmek
falter
sendele
falter
sendelemek
falter
tereddüt etmek
falter
{f} tereddüd etmek
falter
{f} azalmak, düşmek; gücünü/hızını kaybetmek
falter
{f} titremek (ses)
falter
(fiil) duraksamak, bocalamak, tereddüd etmek, sendelemek, yalpalamak, sersem sersem yürümek, kekelemek, titremek (ses)
falter
{f} sendeleyerek yürümek, sendelemek
falter
sürçmek
falter
{f} (ses) titremek; titrek bir sesle
falter
tereddutle söylemek
falter
{f} yalpalamak
falter
x duraksa/kekele/sendele
الإنجليزية - الإنجليزية
falter
to hesitate in purpose or action

  الواصلة

  to hes·i·tate in pur·pose or ac·tion

  التركية النطق

  tı hezıteyt în pırpıs ır äkşın

  النطق

  /tə ˈhezəˌtāt ən ˈpərpəs ər ˈaksʜən/ /tə ˈhɛzəˌteɪt ɪn ˈpɜrpəs ɜr ˈækʃən/

  كلمة اليوم

  analphabet
المفضلات