to heel a vessel over on one side by tackles to work on her bottom

listen to the pronunciation of to heel a vessel over on one side by tackles to work on her bottom
الإنجليزية - الإنجليزية
careen
to heel a vessel over on one side by tackles to work on her bottom

  الواصلة

  to heel a ves·sel over on one side by tackles to work on her bot·tom

  التركية النطق

  tı hil ı vesıl ōvır ôn hwʌn sayd bay täkılz tı wırk ôn hır bätım

  النطق

  /tə ˈhēl ə ˈvesəl ˈōvər ˈôn ˈhwən ˈsīd ˈbī ˈtakəlz tə ˈwərk ˈôn hər ˈbätəm/ /tə ˈhiːl ə ˈvɛsəl ˈoʊvɜr ˈɔːn ˈhwʌn ˈsaɪd ˈbaɪ ˈtækəlz tə ˈwɜrk ˈɔːn hɜr ˈbɑːtəm/

  كلمة اليوم

  dentifrice
المفضلات