to have the blues

listen to the pronunciation of to have the blues
الإنجليزية - التركية
hüzünlü olmak
efkâr basmak
{k} efkârlı olmak
(Fiili Deyim ) sıkıntıdan patlamak , içine kasvet çökmek
hüzünlü olmak
الإنجليزية - الإنجليزية
To be depressed, to have a low morale

I've had the blues ever since my sweetheart left.

to have the blues

  التركية النطق

  tı häv dhi bluz

  النطق

  /tə ˈhav ᴛʜē ˈblo͞oz/ /tə ˈhæv ðiː ˈbluːz/

  كلمة اليوم

  googol
المفضلات