to have an effect upon something or someone

listen to the pronunciation of to have an effect upon something or someone
الإنجليزية - التركية

تعريف to have an effect upon something or someone في الإنجليزية التركية القاموس.

influence
tesir etmek
influence
tesir eden kimse veya şey
influence
{i} tesir
influence
{f} sözünü geçirmek
influence
etki,v.etkile: n.etki
influence
{f} söz geçirmek
influence
etkilenim
influence
dili sarhoş
influence
etki

Sanırım birlikte yaşamamız alışkanlıklarını etkiledi. - I think that our living together has influenced your habits.

Ülkesinin üstünde büyük etkisi var. - He has a great influence on his country.

influence
etkili/nüfuzlu kimse
influence
sözü geçen kimse
influence
torpil
influence
sözü geçerlik
influence
nüfuz

Onun ülkesinde büyük nüfuzu var. - He has great influence in his country.

influence
{f} etkilemek

Neden onu etkilemek için çalışmalılar? - Why should they try to influence him?

influence
{f} etkilemek, tesir etmek
influence
slang piston
الإنجليزية - الإنجليزية
influence
to have an effect upon something or someone

  الواصلة

  to have an ef·fect up·on some·thing or some·one

  التركية النطق

  tı häv ın ıfekt ıpän sʌmthîng ır sʌmwʌn

  النطق

  /tə ˈhav ən əˈfekt əˈpän ˈsəmᴛʜəɴɢ ər ˈsəmˌwən/ /tə ˈhæv ən əˈfɛkt əˈpɑːn ˈsʌmθɪŋ ɜr ˈsʌmˌwʌn/

  كلمة اليوم

  coliseum
المفضلات