to gradually reduce a position in a security over a period of time

listen to the pronunciation of to gradually reduce a position in a security over a period of time
الإنجليزية - الإنجليزية
unwind
to gradually reduce a position in a security over a period of time

  الواصلة

  to gra·du·al·ly re·duce a po·si·tion in a se·cu·ri·ty over a pe·ri·od of time

  التركية النطق

  tı gräculi ridus ı pızîşın în ı sîkyûrıti ōvır ı pîriıd ıv taym

  النطق

  /tə ˈgraʤo͞olē rēˈdo͞os ə pəˈzəsʜən ən ə səˈkyo͝orətē ˈōvər ə ˈpərēəd əv ˈtīm/ /tə ˈɡræʤuːliː riːˈduːs ə pəˈzɪʃən ɪn ə sɪˈkjʊrətiː ˈoʊvɜr ə ˈpɪriːəd əv ˈtaɪm/

  كلمة اليوم

  impeach
المفضلات