to go like a bomb

listen to the pronunciation of to go like a bomb
الإنجليزية - التركية
çok iyi gitmek
الإنجليزية - الإنجليزية
(deyim) move very fast
(deyim) be very successful
to go like a bomb

  التركية النطق

  tı gō layk ı bôm

  النطق

  /tə ˈgō ˈlīk ə ˈbôm/ /tə ˈɡoʊ ˈlaɪk ə ˈbɔːm/

  كلمة اليوم

  llano
المفضلات