to give preference to

listen to the pronunciation of to give preference to
الإنجليزية - التركية
öne almak
tercih etmek
-i tercih etmek
to give preference to

  الواصلة

  to give pre·fer·ence to

  التركية النطق

  tı gîv prefrıns tı

  النطق

  /tə ˈgəv ˈprefrəns tə/ /tə ˈɡɪv ˈprɛfrəns tə/

  كلمة اليوم

  tabula rasa
المفضلات