to give or yield up, yield, submit

listen to the pronunciation of to give or yield up, yield, submit
الإنجليزية - التركية

تعريف to give or yield up, yield, submit في الإنجليزية التركية القاموس.

resign
{f} istifa etmek

Şu andaki işimden istifa etmek istemiyorum. - I don't want to resign my job at present.

Tom istifa etmek için zorlandı. - Tom was forced to resign.

resign
{f} teslim olmak
resign
(Bilgisayar) çekil

Başkanın çekilmesini talep ettiler. - They demanded that President resign.

Onlar belediye başkanının çekilmesini istediler. - They demanded that the mayor should resign.

resign
çekilmek
resign
ayrılmak
resign
istifa et

Suudi Arabistan büyük elçisinin istifa ettiğini az önce gördüm. - I've seen just now that the ambassador of Saudi Arabia has resigned.

Onun istifa etmesi için bir sebep yok. - There is no reason why he should resign.

resign
{f} istifasını vermek
resign
{f} bırakmak
resign
istifa edip bırakmak
resign
{f} vazgeçmek
resign
(Askeri) İSTİFA ETMEK: Ordu yönetmeliğine göre Ordudan kendi rızasıyle ayrılmak
resign
{f} feragat etmek, vazgeçmek, terketmek, bırakmak
resign
{f} istifa etmek, (işten) ayrılmak, çekilmek: resign one's post görevinden istifa etmek
resign
(fiil) istifa etmek, istifasını vermek, çekilmek, bırakmak, vazgeçmek, teslim etmek, emanet etmek, teslim olmak, kendini vermek
resign
{f} teslim etmek
resign
{f} kendini vermek
resign
terketmek
resign
resign bırak
الإنجليزية - الإنجليزية
{v} resign
to give or yield up, yield, submit
المفضلات