to give credence to; to believe; to credit

listen to the pronunciation of to give credence to; to believe; to credit
الإنجليزية - التركية

تعريف to give credence to; to believe; to credit في الإنجليزية التركية القاموس.

trust
güvenmek

Kendine güvenmek başarının anahtarıdır. - Trusting yourself is the key to success.

Ona güvenmek için daha iyi tanımalıydın. - You should have known better than to trust him.

trust
{i} mütevellilik; mutemetlik
trust
güvence
trust
{i} sorumluluk; görev, vazife
trust
{f} 1. güvenmek, itimat
trust
{i} ümit
trust
ortaklık
trust
güvenirlik
trust
{f} inanmak
trust
teslim etmek
trust
inan

Ondan hoşlanıyorum fakat aynı zamanda ona gerçekten inanmıyorum. - I like him, but at the same time I don't really trust him.

Ben onun hikayesine inanmıyorum. - I don't trust his story.

trust
{f} ummak
trust
tevekkül etmek
trust
bakım
trust
tröst
trust
{f} veresiye vermek
trust
{i} güven, itimat
trust
{f} itimat etmek
trust
{f} kredi vermek
الإنجليزية - الإنجليزية
trust
to give credence to; to believe; to credit
المفضلات