to give an award

listen to the pronunciation of to give an award
الإنجليزية - التركية

تعريف to give an award في الإنجليزية التركية القاموس.

recognize
tanımak

Satıcılar ve alıcılar anonimdir ve tanımak çok zordur. - Sellers and buyers are anonymous and very hard to recognize.

Birinin bilgisinin sınırlarını tanımak önemlidir. - It is important to recognize the limits of one's knowledge.

recognize
(Politika, Siyaset) teşhis etmek
recognize
{f} farkına varmak
recognize
{f} farketmek

Başkalarının hatalarını fark etmek kendi hatlarımızı farketmekten daha kolaydır. - It's easier to recognize other people's mistakes than our own.

recognize
{f} kabul etmek
recognise
f., İng., bak. recognize
recognise
(Ticaret) tahakkuk etmek
recognize
söz hakkı vermek
recognize
farkında olmak
recognize
haklı bulmak
recognize
{f} ayırt etmek
recognise
tanı

Ben kendi türümü tanıyabilirim. - I can recognise my own kind.

Bu resimdeki kişiyi tanıyabilir misin? - Can you recognise the person in this picture?

recognize
görmek
recognize
takdir etmek
recognize
farkına var

Başarısızlığının farkına varmalısın. - You must recognize your failure.

recognise
(Ticaret) gerçekleşmek
recognize
Anımsamak
recognize
(fiil) farketmek, farkına varmak, tanımak, onaylamak, ayırt etmek, kabul etmek, itiraf etmek, takdir etmek, söz hakkı tanımak
recognize
{f} söz hakkı tanımak
الإنجليزية - الإنجليزية
recognise
recognize
recognise
recognize
to give an award

  الواصلة

  to give an a·ward

  التركية النطق

  tı gîv ın ıwôrd

  النطق

  /tə ˈgəv ən əˈwôrd/ /tə ˈɡɪv ən əˈwɔːrd/

  كلمة اليوم

  ideogram
المفضلات