to flow in a very thin stream or drop continuously

listen to the pronunciation of to flow in a very thin stream or drop continuously
الإنجليزية - التركية

تعريف to flow in a very thin stream or drop continuously في الإنجليزية التركية القاموس.

trickle
damla/damlama
trickle
damla damla akıtmak
trickle
(Havacılık) akıtmak
trickle
sızma
trickle
süzülmek
trickle
{f} damla damla ak
trickle
akmak
trickle
1. İplik gibi akmak.2. İp gibi akış

A tear trickled down the poor child's cheek.

trickle
{i} damla damla akan şey
trickle
(fiil) damlamak, damla damla akmak, sızmak, yavaş yavaş çıkmak, yuvarlanmak (top), damlatmak, akıtmak (az az)
trickle
damla damla akmak veya akıtmak
trickle
{f} yavaş yavaş çıkmak
trickle
{f} yuvarlanmak (top)
trickle
{f} damla damla akmak
trickle
{f} damlamak
trickle
damlat/damla
trickle
{i} damlama
الإنجليزية - الإنجليزية
trickle

Her white night-dress was smeared with blood, and a thin stream trickled down the man's bare chest which was shown by his torn-open dress.

to flow in a very thin stream or drop continuously

  الواصلة

  to flow in a ve·ry thin stream or drop con·ti·nu·ous·ly

  التركية النطق

  tı flō în ı veri thîn strim ır drôp kıntînyuısli

  النطق

  /tə ˈflō ən ə ˈverē ˈᴛʜən ˈstrēm ər ˈdrôp kənˈtənyo͞oəslē/ /tə ˈfloʊ ɪn ə ˈvɛriː ˈθɪn ˈstriːm ɜr ˈdrɔːp kənˈtɪnjuːəsliː/

  كلمة اليوم

  canard
المفضلات