to fix or fasten something with lute

listen to the pronunciation of to fix or fasten something with lute
الإنجليزية - التركية

تعريف to fix or fasten something with lute في الإنجليزية التركية القاموس.

lute
(Muzik) luth eski telli bir çalgı
lute
balçık
lute
lök
lute
kopuz
lute
ut
lute
ud
lute
{f} ut çalmak
lute
{i} lök, lökün
lute
kopuzcu
lute
i., müz. lavta
lute
lavta cinsinden telli saz
lute
(fiil) ut çalmak, macun ile sıvamak, lökünlemek
lute
böyle bir bileşimle sıvamak
lute
sıva/ut
lute
borunun ek yerlerini yapıştırmak için kullanılan ince toz haline getirilmiş bir kil bileşimi
lute
{i} macun
lute
{f} lökünlemek
الإنجليزية - الإنجليزية
lute
to fix or fasten something with lute

  الواصلة

  to fix or fas·ten some·thing with lute

  التركية النطق

  tı fîks ır fäsın sʌmthîng wîdh lut

  النطق

  /tə ˈfəks ər ˈfasən ˈsəmᴛʜəɴɢ wəᴛʜ ˈlo͞ot/ /tə ˈfɪks ɜr ˈfæsən ˈsʌmθɪŋ wɪð ˈluːt/

  كلمة اليوم

  sword of Damocles
المفضلات