to fill or encumber with lumber; as, to lumber up a room

listen to the pronunciation of to fill or encumber with lumber; as, to lumber up a room
الإنجليزية - التركية

تعريف to fill or encumber with lumber; as, to lumber up a room في الإنجليزية التركية القاموس.

lumber
kereste

Bu, Brezilyalı kerestesi. Dünyadaki en iyi çeşitlerden biri. - This is Brazilian lumber. One of the best kinds in the world.

Ahır inşa etmek için keresteye ihtiyacımız var. - We need lumber to build a barn.

lumber
kullanılmayan eşya
lumber
(with ile) (İİ) istenmeyen bir şey/iş/sorumluluk vermek
lumber
{f} ağaç kes

Tom bir ağaç kesen olmak istemiyor. - Tom doesn't want to be a lumberjack.

lumber
ağır hareket etmek
lumber
hantal hantal yürümek
lumber
hantal
lumber
{f} ağaç kesmek
lumber
zorluk çıkar/ağaç kes
lumber
kalabalık eden ve kullanılmayan eşya
lumber
{i} gereksiz eşya
lumber
lumber roomsandık odas
lumber
{i} kullanılmaya
lumber
angarya yüklemek
lumber
ii
lumber
{i} lüzumsuz eşya
lumber
(fiil) ağaç kesmek, hantal hantal yürümek, kereste kesmek, lüzumsuz eşya ile doldurmak
الإنجليزية - الإنجليزية
lumber
to fill or encumber with lumber; as, to lumber up a room
المفضلات