to fall fast asleep

listen to the pronunciation of to fall fast asleep
الإنجليزية - التركية
derin uykuya dalmak
to fall asleep
Uykuya dalmak
to fall fast asleep

  الواصلة

  to Fall fast a·sleep

  التركية النطق

  tı fôl fäst ıslip

  النطق

  /tə ˈfôl ˈfast əˈslēp/ /tə ˈfɔːl ˈfæst əˈsliːp/

  كلمة اليوم

  logogram
المفضلات