to face or oppose

listen to the pronunciation of to face or oppose
الإنجليزية - التركية

تعريف to face or oppose في الإنجليزية التركية القاموس.

confront
{f} yüzleştirmek

Dan onu yüzleştirmek için Linda'nın evine gitti. - Dan went to Linda's house to confront her.

confront
{f} yüz yüze getirmek
confront
yüz yüze gelmek
confront
{f} karşı koymak

Biri Tom'a karşı koymak zorunda. - Someone has to confront Tom.

Biri ona karşı koymak zorunda. - Someone has to confront him.

confront
yüz yüze gel,yüzyüze gel
confront
karşılaşmak
confront
kötülemek
confront
karşısına çıkmak
confront
(Kanun) yüzleştirilmek
confront
(Kanun) muvacehe edilmek
confront
ile uğraşmak
confront
karşılamak
confront
yüzyüze gel
confront
(with ile) yüzleştirmek
confront
üstüne gitmek
confront
(fiil) yüz yüze getirmek, yüzleştirmek, karşılaştırmak, karşı koymak
confront
{f} karşısına çıkmak; önünü kesmek
confront
{f} with -e gidip söylemek/anlatmak: He confronted me with the problem. Bana gelip meseleyi anlattı
الإنجليزية - الإنجليزية
confront
to face or oppose

  الواصلة

  to face or op·pose

  التركية النطق

  tı feys ır ıpōz

  النطق

  /tə ˈfās ər əˈpōz/ /tə ˈfeɪs ɜr əˈpoʊz/

  كلمة اليوم

  saturnine
المفضلات