to express audibly by means of a harmonious vocalization

listen to the pronunciation of to express audibly by means of a harmonious vocalization
الإنجليزية - التركية

تعريف to express audibly by means of a harmonious vocalization في الإنجليزية التركية القاموس.

sing
şarkı söyleme

Birlikte şarkı söylemekten hoşlandık. - We enjoyed singing songs together.

Ben şarkı söylemeyi sürdürdüm. - I carried on singing.

sing
şarkı söyle

Birlikte şarkı söylemekten hoşlandık. - We enjoyed singing songs together.

Onlar şarkı söyleyebilirler. - They're able to sing.

sing
çınlamak
sing
(kuş) ötmek
sing
(şarkı) söylemek
sing
ıslık gibi ses çıkarmak
sing
çağlamak
sing
uğuldamak çınlamak şiir okumak
sing
{f} uğuldamak
sing
{f} okumak (şiir)
sing
özellikle birçok kimsenin bi
sing
{f} vınlamak
sing
{f} şakımak
sing
{f} çağırmak
sing
terennüm etmek
sing
{f} çınlamak (kulak)
الإنجليزية - الإنجليزية
sing
to express audibly by means of a harmonious vocalization
المفضلات