to exhibit; to demonstrate one's skill, talent, etc. for its own sake

listen to the pronunciation of to exhibit; to demonstrate one's skill, talent, etc. for its own sake
الإنجليزية - التركية

تعريف to exhibit; to demonstrate one's skill, talent, etc. for its own sake في الإنجليزية التركية القاموس.

show off
tribünlere oynamak
show off
caka satmak
show off
çalım satmak
show off
şov yapmak
show off
racon kesmek
show off
hava atmak

Hava atmak için benimle İngilizce konuştu. - He spoke with me in English in order to show off.

Hava atmak için benimle İngilizce konuştu. - She spoke with me in English in order to show off.

show off
fiyaka satmak
show off
{f} gösteriş yap

Leyla gösteriş yapmaktan hoşlanmadı. - Layla didn't like to show off.

Zengin insanlar pahalı saatleriyle gösteriş yaparlar. - Rich people show off with their expensive watches.

show off
gösteriş yapmak

Leyla gösteriş yapmaktan hoşlanmadı. - Layla didn't like to show off.

show off
(Fiili Deyim ) (zenginliğini , bilgisini , edep yerini vs.) göstermek , göz önüne sermek , fiyaka yapmak
show off
gözler önüne sermek
show off
fiyaka yapmak

Leyla fiyaka yapmaktan hoşlanmıyordu. - Layla didn't like to show off.

show off
gururla göstermek
show off
göstermek

O, gücünü göstermek için bağajı kaldırdı. - He lifted the trunk to show off his strength.

O, yeni bisikletini arkadaşlarına göstermek için istekliydi. - He was eager to show off his new bicycle to his friends.

show off
havasına girmek
show off
(deyim) gösteriş yapmak,fiyaka yapmak. a show-off gösteriş budalası show someone/sth. off göstermek
الإنجليزية - الإنجليزية
show off

She loves to show off her new car and her driving prowess.

to exhibit; to demonstrate one's skill, talent, etc. for its own sake
المفضلات