to exercise judicial authority in settling a legal dispute

listen to the pronunciation of to exercise judicial authority in settling a legal dispute
الإنجليزية - الإنجليزية
Adjudicate
to exercise judicial authority in settling a legal dispute

  الواصلة

  to ex·er·cise ju·di·cial au·tho·ri·ty in set·tling a le·gal dis·pute

  التركية النطق

  tı eksırsayz cudîşıl ıthôrıti în setlîng ı ligıl dîspyut

  النطق

  /tə ˈeksərˌsīz ʤo͞oˈdəsʜəl əˈᴛʜôrətē ən ˈsetləɴɢ ə ˈlēgəl dəˈspyo͞ot/ /tə ˈɛksɜrˌsaɪz ʤuːˈdɪʃəl əˈθɔːrətiː ɪn ˈsɛtlɪŋ ə ˈliːɡəl dɪˈspjuːt/

  كلمة اليوم

  arcadian
المفضلات