to estimate how a condition will be in the future

listen to the pronunciation of to estimate how a condition will be in the future
الإنجليزية - التركية

تعريف to estimate how a condition will be in the future في الإنجليزية التركية القاموس.

forecast
tahmin etmek
forecast
tahmin

Hava tahminine göre, tayfun Okinawa'ya yaklaşıyor. - According to the weather forecast, the typhoon is approaching Okinawa.

Yarın hava tahminine göre kar yağacak. - It will snow tomorrow according to the weather forecast.

forecast
(isim) tahmin
forecast
(Bahis) sırasız ikili
forecast
önceden planlamak
forecast
(Ticaret) öngörü
forecast
(Ticaret) öntahmin
forecast
(Askeri) ön tahmin
forecast
öngörüde bulunmak
forecast
{i} kestirim
forecast
{f} tahmin et

Bazı hava tahmincileri bir kasırgayı tahmin etti. - Some weather forecasters predicted a hurricane.

Bu işte beklentileri karşılayamayacağını tahmin etmiştim. - I forecasted that you couldn't cut the mustard in this job.

forecast
{f} tasarlamak
forecast
belirtisi olmak
forecast
(Mukavele) tahmin; önceden tahmin etmek
forecast
{i} tahmi

Yarın hava tahminine göre kar yağacak. - It will snow tomorrow according to the weather forecast.

Hava tahminine göre, tayfun Okinawa'ya yaklaşıyor. - According to the weather forecast, the typhoon is approaching Okinawa.

forecast
{f} (fore.cast/--ed) önceden tahmin etmek
forecast
hava tahmini

Yarın hava tahminine göre kar yağacak. - It will snow tomorrow according to the weather forecast.

Hava tahmini göre, hava yarın açık olacak. - According to the weather forecast, it will clear up tomorrow.

forecast
(Askeri) ÖN KESTİRMEK, ÖN TAHMİN
الإنجليزية - الإنجليزية
forecast
to estimate how a condition will be in the future

  الواصلة

  to es·ti·mate how a con·di·tion will be in the fu·ture

  التركية النطق

  tı estımıt hau ı kındîşın wıl bi în dhi fyuçır

  النطق

  /tə ˈestəmət ˈhou ə kənˈdəsʜən wəl bē ən ᴛʜē ˈfyo͞oʧər/ /tə ˈɛstəmət ˈhaʊ ə kənˈdɪʃən wəl biː ɪn ðiː ˈfjuːʧɜr/

  كلمة اليوم

  bricolage
المفضلات