to equal to or surpass another

listen to the pronunciation of to equal to or surpass another
الإنجليزية - التركية

تعريف to equal to or surpass another في الإنجليزية التركية القاموس.

rival
rakip

Rakip bir şirket tarafından Tom'un işine son verildi. - Tom was hired away by a rival company.

Kral John tüm rakiplerini idam etti. - King John put to death all of his rivals.

rival
{s} rakip olan; birbiriyle rekabet eden
rival
rakip olmak
rival
{f} rekabet et
rival
-e rakip olmak
rival
ile rekabet etmek
rival
{f} çekişmek
rival
{i} hasım
rival
geçmek için rekabet etmek
rival
{f} kadar ... olmak, ile rekabet etmek, ile aşık atmak: Its
rival
rakip ol

İyi kaliteli şarap söz konusu olduğunda hiçbir ülke Fransa'ya rakip olamaz. - When it comes to good quality wine, no country can rival France.

rival
{f} rekabet etmek
rival
{f} aşık atmak
rival
rivalryrekabet
rival
(sıfat) rakip
الإنجليزية - الإنجليزية
rival
to equal to or surpass another

  الواصلة

  to e·qual to or sur·pass an·oth·er

  التركية النطق

  tı ikwıl tı ır sırpäs ınʌdhır

  النطق

  /tə ˈēkwəl tə ər sərˈpas əˈnəᴛʜər/ /tə ˈiːkwəl tə ɜr sɜrˈpæs əˈnʌðɜr/

  كلمة اليوم

  soubrette
المفضلات