to entertain with refreshments or the like gratuitously; to treat

listen to the pronunciation of to entertain with refreshments or the like gratuitously; to treat
الإنجليزية - التركية

تعريف to entertain with refreshments or the like gratuitously; to treat في الإنجليزية التركية القاموس.

shout
bağırmak

Bağırmak zorunda değilsin. - You don't have to shout.

Bilgisayarınıza bağırmak işe yaramaz. - Shouting at your computer will not help.

shout
{i} bağırtı, bağırış; haykırı, haykırış
shout
{i} bağırış
shout
shout at bir kimsenin yüzüne karşı bağırmak
shout
{i} ses

Ellerinden geldiği kadar yüksek sesle bağırdılar. - They shouted as loudly as they could.

Sesinin çıktığı kadar bağırdı. - She shouted at the top of her voice.

shout
haykırı
shout
(Bilgisayar) bağıran
shout
bağırma

Bilgisayarınıza bağırmak işe yaramaz. - Shouting at your computer will not help.

Bağırma sesi giderek zayıfladı. - The sound of shouting grew faint.

shout
seslenmek
shout
velvele
shout
çağırmak
shout
bağırarak konuşmak
shout
{f} bağırmak; haykırmak
shout
(fiil) bağırmak, haykırmak, seslenmek, bağırarak söylemek
shout
shout down bağırarak bir kimsenin sesini bastırmak
shout
shout out yüksek sesle bağırmak
shout
{f} bağırarak söylemek
الإنجليزية - الإنجليزية
shout
to entertain with refreshments or the like gratuitously; to treat
المفضلات