to employ or apply

listen to the pronunciation of to employ or apply
الإنجليزية - التركية

تعريف to employ or apply في الإنجليزية التركية القاموس.

use
{i} menfaat
use
{i} faydalanma

Atom enerjisinden faydalanmalıyız. - We should make use of atomic energy.

Şirketimiz internetten faydalanmaktadır. - Our company makes use of the Internet.

use
{i} fayda

Kişisel bilgisayarlar çok faydalıdırlar. - Personal computers are of great use.

Renk koordinasyonu ile ilgili Kelly'nin raporunda sunulan bilginin alternatif bir teori oluşturmada faydalı olacağı anlaşilmaktadır. - The information presented in Kelly's paper on color coordination is seen to be of use in building up an alternative theory.

use
(Kanun) istimal
use
kulanım hakkı
use
-ardı
use
kullanma yetisi
use
(to ile) (eskiden) -erdi
use
yararlanma hakkı
use
kullanım

Su yasası bir kaynak olarak suya sahip olma, kontrolü ve kullanımı ile ilgili hukuk alanıdır. - Water law is the field of law dealing with the ownership, control, and use of water as a resource.

Bu kelime şu an kullanımda değil. - This word is not in current use.

use
kullanma

Sıcak suyun tümünü kullanma. - Don't use all the hot water.

Bayanlar ve baylar, lütfen insanları küresel ısınmaya katkıda bulunmayı bırakmaları ve doğa dostu ekipmanlar kullanmaları için uyarın. - Ladies and gentlemen, please notify the people to stop contributing to global warming and use nature-friendly equipment.

use
tüketmek
use
kullanmak

Bu kitabı okurken sözlük kullanmak zorunda değilsin. - You don't have to use a dictionary when you read this book.

O sadece Çizmeli Kedi görüntüsünü kullanmak zorunda kaldı. Ben onun sadık uşağıydım. - She just had to use her Puss-In-Boots look and I was her devoted servant.

use
{f} faydalanmak

Şirketimiz internetten faydalanmaktadır. - Our company makes use of the Internet.

use
{f} muamele etmek
use
{f} kullanmak: He used the money to buy a new car. Parayı yeni bir otomobil almak için kullandı
use
{f} davranmak
use
{i} kullnım hakkı
الإنجليزية - الإنجليزية
use
to employ or apply

  الواصلة

  to em·ploy or ap·ply

  التركية النطق

  tı employ ır ıplay

  النطق

  /tə emˈploi ər əˈplī/ /tə ɛmˈplɔɪ ɜr əˈplaɪ/

  كلمة اليوم

  tabula rasa
المفضلات