to eliminate or to get rid of something

listen to the pronunciation of to eliminate or to get rid of something
الإنجليزية - التركية

تعريف to eliminate or to get rid of something في الإنجليزية التركية القاموس.

dispose
ortadan kaldırmak
dispose
(Jeoloji) ortadan kaldırma

Fadıl cesedi ortadan kaldırmaya çalıştı. - Fadil tried to dispose of the body.

Fadıl, Leyla'yı Rami'nin cesedini ortadan kaldırmaya zorladı. - Fadil forced Layla to help dispose of Rami's body.

dispose
başından atmak
dispose
yerleştirmek
dispose
dizmek
dispose
isteklendirmek
dispose
alt etmek
dispose
(of ile) kurtulmak
dispose
düzenlemek
dispose
{f} ikna etmek
dispose
tasarruf etmek
dispose
uydurmak
dispose
takdir Allahtan Takdir tedb
dispose
vermek
dispose
kandırmak
dispose
{f} kontrolünde tutmak
dispose
son şeklini vermek
dispose
(Askeri) MAL SON İŞLEMİ YAPMAK: Genel fazla durumundaki devlet mallarına ait son işlemi yapmak
dispose
niyetlendirmek
dispose
{f} hazırlamak
الإنجليزية - الإنجليزية
dispose
to eliminate or to get rid of something

  الواصلة

  to e·li·mi·nate or to get rid of some·thing

  التركية النطق

  tı îlîmıneyt ır tı get rîd ıv sʌmthîng

  النطق

  /tə əˈləməˌnāt ər tə ˈget ˈrəd əv ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /tə ɪˈlɪməˌneɪt ɜr tə ˈɡɛt ˈrɪd əv ˈsʌmθɪŋ/

  كلمة اليوم

  lissotrichous
المفضلات