to eat or drink greedily or to excess

listen to the pronunciation of to eat or drink greedily or to excess
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
swill
to eat or drink greedily or to excess

  الواصلة

  to eat or drink gree·di·ly or to ex·cess

  التركية النطق

  tı it ır drîngk gridıli ır tı îkses

  النطق

  /tə ˈēt ər ˈdrəɴɢk ˈgrēdəlē ər tə əkˈses/ /tə ˈiːt ɜr ˈdrɪŋk ˈɡriːdəliː ɜr tə ɪkˈsɛs/
المفضلات