to drown one's sorrows

listen to the pronunciation of to drown one's sorrows
الإنجليزية - التركية
efkâr dağıtmak
efkar dağıtmak
الإنجليزية - الإنجليزية
to drink heavily to commiserate oneself
to drown one's sorrows

  التركية النطق

  tı draun wʌnz särōz

  النطق

  /tə ˈdroun ˈwənz ˈsärōz/ /tə ˈdraʊn ˈwʌnz ˈsɑːroʊz/

  كلمة اليوم

  dentifrice
المفضلات