to distribute into parts, groups, or classes; to mark off; to class

listen to the pronunciation of to distribute into parts, groups, or classes; to mark off; to class
الإنجليزية - التركية

تعريف to distribute into parts, groups, or classes; to mark off; to class في الإنجليزية التركية القاموس.

describe
{f} tanımlamak

Bunu tanımlamak bile zor. - It's hard to even describe.

O, atmosferdeki karbon dioksit miktarlarının artmasından dolayı Dünyanın ısınmasını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. - It is a term used to describe the warming of the earth due to increasing amounts of carbon dioxide in the atmosphere.

describe
{f} tarif etmek

Bazı duyguları tarif etmek zordur. - Some feelings are difficult to describe.

describe
betimlemek
describe
(Bilgisayar) tanıt
describe
tarif et

İdeal kahvaltını tarif et. - Describe your ideal breakfast.

Tom'a görevi nasıl tarif ettin? - How did you describe the mission to Tom?

describe
tavsifi mümkün
describe
describe çiz/tanımla
describe
{f} ifade etmek
describe
resmetmek
describe
vasıflandırmak
describe
anlatmak

Tom Mary'ye olan hislerini anlatmak için doğru sözleri bulamıyor. - Tom can't find the right words to describe his feelings for Mary.

Kılavuz kameranın tüm ayrıntılarını anlatmaktadır. - The instruction manual describes all the particulars of the camera.

describe
gözüyle bakmak
describe
(as ile) görmek
describe
saymak
describe
{f} çizmek
describe
{f} tasvir etmek
الإنجليزية - الإنجليزية
describe
to distribute into parts, groups, or classes; to mark off; to class
المفضلات