to distribute and put in place

listen to the pronunciation of to distribute and put in place
الإنجليزية - التركية

تعريف to distribute and put in place في الإنجليزية التركية القاموس.

dispose
ortadan kaldırmak
dispose
(Jeoloji) ortadan kaldırma

Fadıl, Leyla'yı Rami'nin cesedini ortadan kaldırmaya zorladı. - Fadil forced Layla to help dispose of Rami's body.

Fadıl cesedi ortadan kaldırmaya çalıştı. - Fadil tried to dispose of the body.

dispose
başından atmak
dispose
yerleştirmek
dispose
dizmek
dispose
isteklendirmek
dispose
alt etmek
dispose
(of ile) kurtulmak
dispose
düzenlemek
dispose
{f} ikna etmek
dispose
tasarruf etmek
dispose
uydurmak
dispose
takdir Allahtan Takdir tedb
dispose
vermek
dispose
kandırmak
dispose
{f} kontrolünde tutmak
dispose
son şeklini vermek
dispose
(Askeri) MAL SON İŞLEMİ YAPMAK: Genel fazla durumundaki devlet mallarına ait son işlemi yapmak
dispose
niyetlendirmek
dispose
{f} hazırlamak
الإنجليزية - الإنجليزية
dispose
to distribute and put in place

  الواصلة

  to dis·tri·bute and put in place

  التركية النطق

  tı dîstrîbyut ınd pût în pleys

  النطق

  /tə dəˈstrəbyo͞ot ənd ˈpo͝ot ən ˈplās/ /tə dɪˈstrɪbjuːt ənd ˈpʊt ɪn ˈpleɪs/

  كلمة اليوم

  lissotrichous
المفضلات