to dispose of

listen to the pronunciation of to dispose of
الإنجليزية - التركية
elden çıkarmak

O kitaplarını elden çıkarmak istiyor. - He wants to dispose of his books.

O, arazisini elden çıkarmak istiyor. - He wants to dispose of his land.

kurtulmak
imha etmek
(Fiili Deyim ) 1- elden çıkarmak , satıp kurtulmak , satmak 2- -den kurtulmak , yok etmek 3- bertaraf etmek , zararsız hale getirmek 4- (kızı) kocaya vermek , vermek 5- tasarruf etmek , kullanmak 6- (işi) bitirmek , tamamlamak 7- halletmek 8- (yiyeycek) yemek
başından atmak
izale etmek
yok etmek
bertaraf etmek
yemek
içmek
dağıtmak
tamamlamak
shift
(Tıp) şift
shift
vitese geçirmek
dispose of
satmak

O, kitaplarını satmak istiyor. - He wants to dispose of his books.

Ben arazimi satmak istiyorum. - I want to dispose of the land.

dispose of
kurtul

Bu sorundan nasıl kurtulacaksın? - How will you dispose of this problem?

shift
{i} kayma

Bu ülkedeki siyaset merkeze doğru kaymaktadır. - Politics in this country is shifting towards the center.

Bilim adamları farklı galaksilerin Doppler kaymalarını inceleyerek galaksilerin tümünün birbirlerinden uzaklaştıkları sonucuna vardılar. - By studying the Doppler shift of different galaxies, scientists have concluded that all of the galaxies are moving away from each other.

shift
şanzıman
shift
çare
shift
değişiklik
shift
şanjman
shift
(suç/vb.) atmak
shift
yaşamak
dispose of
tüketmek
dispose of
devretmek
dispose of
kocaya vermek
dispose of
vermek
dispose of
(zaman, para v.b.'ni) (belirli bir biçimde) harcamak
dispose of
kullanmak
dispose of
zararsız hale getirmek
dispose of
halletmek
dispose of
bırakmak
dispose of
(belirli bir düzene göre) yerleştirmek
shift
{i} değiştirme

Ayaklarımızı sıcak tutmak için ayaklarımızı yer değiştirmek ve hareket ettirmeye devam etmek zorunda kaldık. - In order to keep our feet warm we had to shift from one foot to another and keep moving.

Neden vardiyaları değiştirmek istiyorsun? - Why do you want to change shifts?

shift
{i} kaçamak
shift
{i} rotasyon
shift
{i} kadın iç gömleği
shift
{f} değişmek
shift
{f} tıkınmak
shift
son çare
shift
(Tıp) Değişme veya sapma
shift
çare/gömlek/vardiya/kayma
shift
{i} çok sade bir çeşit kadın elbisesi
to dispose
(Hukuk) bertaraf etmek
to dispose
(Hukuk) sürmek
to dispose
(Hukuk) tasarruf etmek
الإنجليزية - الإنجليزية
to dispose of

  الواصلة

  to dis·pose of

  التركية النطق

  tı dîspōz ıv

  النطق

  /tə dəˈspōz əv/ /tə dɪˈspoʊz əv/

  علم أصول الكلمات

  [ t&, tu, 'tü ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English tO; akin to Old High German zuo to, Latin donec as long as, until.

  كلمة اليوم

  lissotrichous
المفضلات