to create new elements with previously measured or constructed elements

listen to the pronunciation of to create new elements with previously measured or constructed elements
الإنجليزية - التركية

تعريف to create new elements with previously measured or constructed elements في الإنجليزية التركية القاموس.

construct
{f} inşa etmek
construct
{f} dikmek
construct
{f} düzenlemek
construct
inşa et,v.inşa et: n.yapı
construct
{f} çizmek
construct
imal etmek
construct
inşa et

On altıncı yüzyılda Osmanlı Türkleri Akdeniz ve Kızıldeniz'i birleştirmek için Mısır'da bir kanal inşa etmeye teşebbüs ettiler. - In the sixteenth century Ottoman Turks attempted to construct a canal in Egypt to unite Mediterranean Sea and Red Sea.

construct
kurmak
construct
yapmak
construct
resmetmek
construct
yapılan şey
construct
geometrik olarak çizrnek
construct
bina edilen şey
construct
çiz/kur
construct
daha basit izlenimlerden oluşan karmaşık bir eğilim
construct
{f} yapmak, inşa etmek, bina etmek, kurmak, tertip etmek
الإنجليزية - الإنجليزية
construct
to create new elements with previously measured or constructed elements

  الواصلة

  to cre·ate new elements with previously meas·ured or constructed elements

  التركية النطق

  tı krieyt nyu elımınts wîdh priviısli mejırd ır kınstrʌktıd elımınts

  النطق

  /tə krēˈāt ˈnyo͞o ˈeləmənts wəᴛʜ ˈprēvēəslē ˈmeᴢʜərd ər kənˈstrəktəd ˈeləmənts/ /tə kriːˈeɪt ˈnjuː ˈɛləmənts wɪð ˈpriːviːəsliː ˈmɛʒɜrd ɜr kənˈstrʌktəd ˈɛləmənts/

  كلمة اليوم

  impeach
المفضلات