to create a hole in the skin for the purpose of inserting jewelry

listen to the pronunciation of to create a hole in the skin for the purpose of inserting jewelry
الإنجليزية - التركية

تعريف to create a hole in the skin for the purpose of inserting jewelry في الإنجليزية التركية القاموس.

pierce
{f} delmek
pierce
{f} delip geçmek
pierce
oymak
pierce
sivriltmek
pierce
del

Tom burnunu deldirdi. - Tom got his nose pierced.

Bence Mary kulaklarını deldirmek için çok genç. - I think Mary is too young to have her ears pierced.

pierce
içyüzüne vâkıf olmak
pierce
{f} işlemek
pierce
{f} içine işlemek, nüfuz etmek
pierce
{f} içinden geçmek
pierce
{f} delik açmak
pierce
sırrını anlamak
pierce
tesir etmek
pierce
{f} nüfuz etmek
الإنجليزية - الإنجليزية
pierce
to create a hole in the skin for the purpose of inserting jewelry

  الواصلة

  to cre·ate a hole in the skin for the pur·pose of inserting jew·el·ry

  التركية النطق

  tı krieyt ı hōl în dhi skîn fôr dhi pırpıs ıv însırtîng culri

  النطق

  /tə krēˈāt ə ˈhōl ən ᴛʜē ˈskən ˈfôr ᴛʜē ˈpərpəs əv ənˈsərtəɴɢ ˈʤo͞olrē/ /tə kriːˈeɪt ə ˈhoʊl ɪn ðiː ˈskɪn ˈfɔːr ðiː ˈpɜrpəs əv ɪnˈsɜrtɪŋ ˈʤuːlriː/

  كلمة اليوم

  running dog
المفضلات