to crash into the side of another vehicle

listen to the pronunciation of to crash into the side of another vehicle
الإنجليزية - الإنجليزية
verb broadside 3
to crash into the side of another vehicle

  الواصلة

  to crash in·to the side of an·oth·er ve·hi·cle

  التركية النطق

  tı kräş întı dhi sayd ıv ınʌdhır vihîkıl

  النطق

  /tə ˈkrasʜ əntə ᴛʜē ˈsīd əv əˈnəᴛʜər ˈvēhəkəl/ /tə ˈkræʃ ɪntə ðiː ˈsaɪd əv əˈnʌðɜr ˈviːhɪkəl/

  كلمة اليوم

  clamant
المفضلات