to convey greetings

listen to the pronunciation of to convey greetings
الإنجليزية - التركية

تعريف to convey greetings في الإنجليزية التركية القاموس.

remember
{f} anmak
remember
hatırlamak

Onun adını hatırlamak çok zordur. - His name is very difficult to remember.

Arkadaşlarının kim olduğunu hatırlamak önemlidir. - It is important to remember who your friends are.

remember
selam
remember
{f} hatırda tutmak
remember
hatıra
remember
(Bilgisayar) unutmayın

Beni istasyonda karşılamayı unutmayın. - Remember to meet me at the station.

Yarın yedide beni uyandırmayı unutmayın. - Please remember to wake me up at seven tomorrow.

remember
aklına gelmek
remember
Remember me toBenden selam söyleyin
remember
hatırlama

O olayı hatırlaman için çok yaşlı olmana gerek yok. - You don't have to be very old to remember that event.

O beni hatırlamayabilir ama ben onu hatırlarım. - She may not remember me, but I do remember her.

remember
-in selamını söylemek
remember
(to ile) -den selam götürerek
remember
unutmamak

Yarın bu kitabı satın almayı unutmamak zorundayım. - I have to remember to buy this book tomorrow.

Bütün yapman gereken, bu üç basit adımı unutmamak. - All you need to do is remember these three very simple steps.

remember
(armağan/bahşiş/vb.) vermek
convey greetings
selâmlâr göndermek
remember
yad etmek
remember
{f} yâdetmek
remember
{f} ihmal etmemek
remember
(fiil) hatırlamak, anımsamak, hatırda tutmak, anmak, düşünmek, yâdetmek, aklında tutmak, ihmal etmemek
remember
remembrancerhatırlatıcı şey veya kimse
remember
zihin
الإنجليزية - الإنجليزية
remember
to convey greetings

  الواصلة

  to con·vey greetings

  التركية النطق

  tı kınvey gritîngz

  النطق

  /tə kənˈvā ˈgrētəɴɢz/ /tə kənˈveɪ ˈɡriːtɪŋz/

  كلمة اليوم

  dreary
المفضلات