to contaminate with illegality or to expose to penalty

listen to the pronunciation of to contaminate with illegality or to expose to penalty
الإنجليزية - التركية

تعريف to contaminate with illegality or to expose to penalty في الإنجليزية التركية القاموس.

infect
(hastalık) bulaştırmak
infect
{f} bulaştırmak
infect
etkile/bulaş/bulaştır
infect
bulaş

Doktorum bana cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyona yakalandığımı söyledi. - My doctor told me that I had contracted a sexually transmitted infection.

Bir hastalığa bulaştırıldınız. - You've been infected.

infect
bulaşmak
infect
(Tıp) enfekt

Enfekte olduğunu düşünüyorum. - I think you've been infected.

O kesik enfekte olmuş görünüyor. - That cut looks infected.

infect
(Arılık) enfekte olmak
infect
geçirmek
infect
bulaştir
infect
bulaş,bulaştır
infect
sirayet
infect
bulaştırma
infect
herhangi bir hissi sirayet ettirmek
infect
geçme
infect
infection bulaşma
infect
(fiil) bulaştırmak, enfekte etmek, bozmak, aşılamak
infect
{f} aşılamak
infect
(Tıp) Bulaştırmak, hastalığı sirayet etmek
الإنجليزية - الإنجليزية
infect
to contaminate with illegality or to expose to penalty

  الواصلة

  to con·ta·mi·nate with il·le·gal·i·ty or to ex·pose to pen·al·ty

  التركية النطق

  tı kıntämıneyt wîdh îligälîti ır tı îkspōz tı penılti

  النطق

  /tə kənˈtaməˌnāt wəᴛʜ ˌəlēˈgalətē ər tə əkˈspōz tə ˈpenəltē/ /tə kənˈtæməˌneɪt wɪð ˌɪliːˈɡælɪtiː ɜr tə ɪkˈspoʊz tə ˈpɛnəltiː/

  كلمة اليوم

  epiphany
المفضلات