to configure one's status in an instant messenger client as online

listen to the pronunciation of to configure one's status in an instant messenger client as online
الإنجليزية - الإنجليزية
appear online
to configure one's status in an instant messenger client as online

  الواصلة

  to con·fi·gure one's sta·tus in an in·stant mes·sen·ger cli·ent as online

  التركية النطق

  tı kınfîgyır wʌnz steytıs în ın înstınt mesıncır klayınt äz ônlayn

  النطق

  /tə kənˈfəgyər ˈwənz ˈstātəs ən ən ˈənstənt ˈmesənʤər ˈklīənt ˈaz ˈônˌlīn/ /tə kənˈfɪɡjɜr ˈwʌnz ˈsteɪtəs ɪn ən ˈɪnstənt ˈmɛsənʤɜr ˈklaɪənt ˈæz ˈɔːnˌlaɪn/

  كلمة اليوم

  scissile
المفضلات